0

Praktični napotki za pisni del izpita

Literatura

Predpostavljam, da ste se na pisni del že uspešno prijavili in da imate datum pisnega izpita že določen.

Prva stvar, ki sem jo naredil po potrditvi prijave na izpit je bila, da sem si zagotovil gradivo, katerega sem nameraval prinesti s seboj na pisni del izpita.

Na pisni del izpita sem prinesel vse predpisane zakone, poleg tega pa tudi zakone, ki nadomeščajo nekatere predpisane zakone. Seznam predpisanih zakonov je namreč še iz leta 2013 in nekateri zakoni ne veljajo več oziroma področje urejajo novi zakoni. Vse zakone sem poiskal na IUS-info in natisnil zadnje različice. Iz previdnosti ne pozabite natisniti vseh verzij KZ (saj veste; milejši zakon pa to :)) S klikom si lahko prenesete KZ-94, KZ-1 in KZ-1 z vključenimi novelami KZ-1A, KZ-1B, KZ-1C, KZ-1D in KZ-1E (veljaven na dan 10.3.2019) (pri novelah v dokumentu na prvi strani datum veljavnosti ni pravilno zapisan!).

Kar se tiče ostale literature, absolutno priporočam komentarje temeljnih zakonov (OZ, SPZ, ZPP, KZ, ZKP), glede ostale literature pa priporočam, da prinesete na izpit le tisto, ki ste jo sami predelali. V nasprotnem primeru vam najbrž ne bo koristila, saj na izpitu ne boste imeli časa ugotavljati, ali je v določeni knjigi sploh napisano kaj, kar bi vam znalo koristiti oziroma vam bo brskanje vzelo precej časa.

Seveda živci delajo svoje in na izpit bi radi prinesli čim več literature »za vsak slučaj«. To se je zgodilo tudi meni, tako da sem na izpit prinesel dve knjigi, ki jih pred tem nisem niti odprl (Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo in Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem). Če pomislim, mi knjigi ne bi koristili niti, če bi dobili kak primer, katerega urejata, saj se mi nebi niti sanjalo, ali o tematiki piše kaj relevantnega in kje bi to pisalo.

Dodatno sem na izpit prinesel tudi učbenike Kazensko pravo (Bavcon et al., 2017), Obligacijsko pravo (Plavšak et al., 2009), Stvarno pravo (Juhart et al., 2007), Dedno pravo (Zupančič in Žnidaršič Skubic, 2009) in Družinsko pravo (Novak, 2017). Po izpitu lahko rečem, da so bili učbeniki zame najkoristnejši, saj sem jih podrobno predelal. Na izpitu sem se tako nemudoma spomnil, če o konkretni problematiki kaj piše tudi v učbeniku, prav tako pa sem relevantni odsek tudi hitro našel.

Na izpit sem prinesel tudi skripti »Izdelava sodbe – civilno pravo« in »Izdelava sodbe – kazensko pravo«, ki sem ju prejel na tečaju pisanja sodbe.

Dodatno pa sem si za pisni del izpita pripravil Pripomoček za pisanje civilne sodbePripomoček za pisanje kazenske sodbe in Tabelo za kazensko sodbo (kliknite za prenos).

Na izpitu sem imel s seboj tudi zbirko sodb prvo-stopenjskih sodišč. Pri tem bi rad izpostavil, naj bo zbirka, ki jo uporabite logično urejena (na izpitu ne boste imeli veliko časa za iskanje), od vašega vira pa se tudi pozanimajte, kakšna je kvaliteta sodb v zbirki. Sploh zbirke starejšega izvora, katere se le dopolnjujejo z novimi sodbami, velikokrat vsebujejo sodbe, ki formalno ali vsebinsko niso (več) pravilne.

Za izpit sem si precej literature izposodil:

 1. Obligacijski zakonik s komentarjem (vse štiri knjige in stvarno kazalo),
 2. Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo
 3. Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem
 4. Pravdni postopek : zakon s komentarjem (vse štiri knjige in stvarno kazalo)
 5. Kazenski zakonik s komentarjem – splošni del
 6. Kazenski zakonik s komentarjem – posebni del
 7. Zakon o kazenskem postopku (ZKP): s komentarjem
 8. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem
 9. Obligacijski zakonik s sodno prakso, I. del: Splošni del obligacijskega prava: judikati Vrhovnega sodišča RS
 10. Obligacijski zakonik s sodno prakso, II. del: Posebni del obligacijskega prava: judikati Vrhovnega sodišča RS

Izposodil sem si jo v Centralni pravosodni knjižnici. To literaturo sem rezerviral približno 1 mesec pred izpitom tako, da sem v knjižnico osebno dostavil tole prošnjo. Pisni del izpita smo pisali v ponedeljek in torek, tako da sem našteto literaturo prevzel v petek pred izpitom, vrnil pa sem jo v sredo po izpitu.

Pisni del

Ker izpit traja kar 8 ur, se je treba dobro opremiti tudi na drugih področjih 🙂

Poleg naštete literature sem na pisni del izpita prinesel še:

 • 2x kuli
 • 2x edigs na traku
 • 50 post-it listkov (za označevanje vlog v primerih npr. tožba, odgovor na tožbo ipd.)
 • 2x pocket coffee (previdno, nevajen kave sem moral približno 5x na wc)
 • 1x lasten blokec za čičkanje (izpisovanje relevantnih zadev, ideje, priprava osnutka sodbe ipd.)
 • 7x energijske ploščice (ja, hitro postanem lačen :O )
 • 0,5l vode
 • 1x spenjač + extra sponke
 • 1x odstranjevalec sponk
 • 2x marker (za podčrtavanje relevantnih odsekov – pride prav pri iskanju relevantnih dejstev/navedb, ko pišete obrazložitev)
 • 1x kalkulator