0

POTROŠNIŠKI SPORI

Marko Škerjanc s.p., pravno in poslovno svetovanje, Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana, ne priznavam nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.


V skladu z evropsko uredbo o reševanju potrošniških sporov (Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov (EU) št. 524/2013) je za izvensodno reševanje sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah med potrošnikom z bivališčem v Uniji in trgovcem s sedežem v Uniji na voljo ustrezna platforma. Evropska komisija je razvila platformo za spletno reševanje potrošniških sporov in predstavlja osrednjo začetno točko za izvensodno poravnavo potrošniških sporov. Klikni tukaj, za obisk platforme za spletno reševanje potrošniških sporov.