0

Politika zasebnosti

zero2one, digitalni laboratorij, d.o.o., Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 8581355000, davčna številka: SI 35408944, e-poštni naslov: info@123pdi.si (v nadaljevanju: upravljavec) kot upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke. Pri tem deluje v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju tudi: “GDPR“) in slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.


V zvezi s posamezniki, ki oddajo naročilo preko spletne strani 123pdi.si, upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • e-poštni naslov,
 • informacije, ki jih zbira ponudnik plačilnih storitev in so odvisne od izbranega načina plačila (podatki o uporabnikovem računu pri izvajalcu plačilnih storitev, podatki o bančnem računu, elektronski naslov, naslov za dostavo, številka naročila, podatki plačilne kartice, ipd.). Predlagamo, da preberete tudi informacije o obdelavi podatkov ponudnika plačilnih storitev, čigar storitve uporabljate.

Navedeni podatki se obdelujejo za namen izvedbe naročila, to je sprejem plačila in dostava gradiva. Pravna podlaga za obdelavo navedenih osebnih podatkov je v točki b) prvega odstavka 6. člena GDPR (obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe). Posredovanje teh podatkov je nujno za izvedbo pogodbe, saj tvojega naročila brez njih ne moremo izpolniti.

Prav tako navedene podatke obdelujemo za namen izpolnitve zakonskih obveznosti, ki jih upravljavcu nalaga predvsem davčna zakonodaja. Pravna podlaga za obdelavo navedenih osebnih podatkov je v točki c) prvega odstavka 6. člena GDPR (obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.


Nadalje obdelujemo sledeče osebne podatke:

 • ime, priimek in poklic članov izpitne komisije za pravniški državni izpit
 • vsebina vprašanj v povezavi s podatki iz prejšnje alineje
 • povratne informacije o gradivu (ankete zadovoljstva)

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je v točki f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interesi, za katere si prizadeva upravljavec osebnih podatkov z obdelavo podatkov članov izpitne komisije so sledeči:

 • na eni strani zakoniti interes kandidatov (tretjih) po dostopnosti študijskega gradiva in obveščenosti o vsebini, ki jo lahko z manjšo ali večjo stopnjo verjetnosti pričakujejo na ustnem delu pravniškega državnega izpita in ima naravo informacije javnega značaja. V tem okviru se podatki razkrivajo z namenom zagotovitve preglednosti in odgovornosti.
 • zakoniti interes upravljavca, ki je v opravljanju gospodarske dejavnosti, zagotovljenem z ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave Republike Slovenije) in svobodo izražanja (39. člen URS). Z ozirom na omenjeni interes po zagotovitvi preglednosti in odgovornosti je zaželena tudi nadaljnja uporaba že javno objavljenih osebnih podatkov za zagotovitev večje preglednosti.

Upravljavec tvoje osebne podatke lahko posreduje:

 • računovodskemu servisu, ki zanj vodi računovodstvo;
 • ponudniku spletnega gostovanja, pri katerem spletna stran gostuje;
 • PayPal-u, Stripe-u oz. drugim osebam, ki skrbijo za izvedbo plačila;
 • drugim osebam, ki skrbijo za delovanje spletne trgovine in izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Podatki se bodo prenesli v državo izven Evropske Unije, in sicer v Združene države Amerike (ZDA), če izberete način plačila, ki ga omogoča ponudnik Stripe. Slednji se je kot obdelovalec osebnih podatkov zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledeči povezavi: https://stripe.com/en-gb-si/legal/dpa 

Tvoje osebne podatke upravljavec hrani za obdobje, za katerega mu zadevna zakonodaja nalaga obveznost hrambe. Med drugim davčna zakonodaja nalaga, da upravljavec hrani račune (na katerih se nahajajo tudi tvoji osebni podatki) še 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo. Podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi svojega prevladujočega zakonitega interesa, sme hraniti, dokler ni izpolnjen namen obdelave, ki je v zagotovitvi obveščenosti kandidatov za pravniški državni izpit.

Celotno obdobje obdelave osebnih podatkov imaš pravico da od upravljavca po e-pošti na naslovu info@123pdi.si ali preko navadne pošte, poslane na zero2one d.o.o., Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana:

 • zahtevaš dostop do tvojih osebnih podatkov,
 • zahtevaš popravo, omejitev, ali izbris tvojih osebnih podatkov,
 • ugovarjaš obdelavi tvojih osebnih podatkov, ali
 • uveljavljaš svoje pravice v zvezi s prenosljivostjo podatkov.

Pravico imaš tudi, da glede obdelave tvojih osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu vložiš pritožbo.

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke. S klikom na gumb “Sprejmi” potrjuješ, da si z omenjenim dejstvom seznanjen.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na tvoj računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskuješ. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni tvoje nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki si jih na svojem računalniku določil za ogled spletišča, tako da ti jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o tvoji nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje tvojih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.

Katere piškotke uporabljamo?

Spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi pogodbenega obdelovalca s sedežem v Sloveniji in uporablja piškotke za spletno analitiko ponudnika Google (Google Analytics). Google Analytics shrani informacije o tem, katere strani obiščeš, kako dolgo si na spletni strani, kako si prišel sem, na kaj si kliknili in podobno. Piškotke Google Analytics lahko ukineš preko naslednje povezave.

V tabeli spodaj so predstavljeni vsi piškotki, ki se uporabljajo na spletni strani. Vsi navedeni piškotki (razen piškotkov s strani Google Analytics) so funkcijski, za katere po regulativi GDPR ni potrebno uporabnikovega strinjanja za shranjevanje le teh, jih pa je potrebno navesti in obrazložiti njihov namen uporabe ter čas trajanja do poteka veljavnosti piškotka.

Ime piškotka Namen in tip Trajanje
_ga Zagotavljanje shranjevanja in segmentiranja statističnih podatkov zavoljo spremljanja uporabnikovega obnašanja na spletni strani. (Google Analytics – Ne-funkcijski piškotek) 2 leti
_gid, _gat Zagotavljanje shranjevanja in segmentiranja statističnih podatkov zavoljo spremljanja uporabnikovega obnašanja na spletni strani. (Google Analytics – Ne-funkcijski piškotek) Do zaprtja seje
tk_ai, tk_or Shranjevanje internih statističnih metrik uporabnikove aktivnosti, uporabljene zavoljo zagotavljanja izboljšane uporabnikove izkušnje na spletišču. (Jetpack Analytics / WordPress – Funkcijski piškotek) 5 let
tk_qs, tk_tc Shranjevanje internih statističnih metrik uporabnikove aktivnosti, uporabljene zavoljo zagotavljanja izboljšane uporabnikove izkušnje na spletišču. (Jetpack Analytics / WordPress – Funkcijski piškotek) Do zaprtja seje
tkr3d, tk_lr Shranjevanje internih statističnih metrik uporabnikove aktivnosti, uporabljene zavoljo zagotavljanja izboljšane uporabnikove izkušnje na spletišču. (Jetpack Analytics / WordPress – Funkcijski piškotek) 2 dni
tk_lr Shranjevanje internih statističnih metrik uporabnikove aktivnosti, uporabljene zavoljo zagotavljanja izboljšane uporabnikove izkušnje na spletišču. (Jetpack Analytics / WordPress – Funkcijski piškotek) 1 leto
cookie_notice_accepted Uporabnikovo soglasje za dovoljenje shranjevanja ne-funckijskih (neobveznih) piškotkov. 1 mesec
01AI Piškotek se uporablja za optimalno zagotavljanje prikazovanja multimedijske vsebine končnemu uporabniku. (abmr.net – Funckijski piškotek) 1 leto
PYPF Piškotek se uporablja za optimalno zagotavljanje prikazovanja ter delovanja postopka zaključka nakupa preko storitve Paypal. (Paypal – Funckijski piškotek) 1 leto
woocommerce_cart_hash Piškotek, ki zagotavlja pravilno delovanje spletne trgovine, shranjevanje uporabnikovih izdelkov v košarici ter druge akcije omejene na uporabnikovo izkušnjo spletnega nakupovanja. (Woocommerce – WordPress / Funkcijski piškotek) Do zaprtja seje
woocommerce_items_in_cart Piškotek, ki zagotavlja pravilno delovanje spletne trgovine, shranjevanje uporabnikovih izdelkov v košarici ter druge akcije omejene na uporabnikovo izkušnjo spletnega nakupovanja. (Woocommerce – WordPress / Funkcijski piškotek) Do zaprtja seje
wp_woocommerce_session_ Piškotek, ki zagotavlja pravilno delovanje spletne trgovine, shranjevanje uporabnikovih izdelkov v košarici ter druge akcije omejene na uporabnikovo izkušnjo spletnega nakupovanja. (Woocommerce – WordPress / Funkcijski piškotek) 2 dni
PH_HPXY_CHECK Piškotek uporablja varnostni sistem za preprečevanje brute foce napadov in ne omogoča identifikacije posameznega uporabnika. (Domovanje (gostovanje spletne strani) / Funkcijski piškotek) Do zaprtja seje

Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremeniš v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečiš za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na tvojem računalniku, lahko izbrišeš.

Piškotke lahko odstraniš v nastavitvah tvojega brskalnika. Spodaj najdeš podrobna navodila za odstranjevanje piškotkov iz tvojega spletnega brskalnika: